Beeldende Kunst: werkwijze

Er zijn twee manieren om een karakter of identiteit in het masker vorm te geven. In de eerste situatie werkt de maskermaker met een vooropgezet plan. Hij weet van te voren welk karakter het wordt en hoe deze beweegt; hij kent de houdingen, de gebaren en de stem. In de creatieve fase die volgt, gebruikt hij het anatomisch lijnenspel van het menselijk gezicht om de identiteit vorm te geven. De lijnen worden vergroot, verbogen of vervormd, om een paar rake lijnen over te houden, die de essentie van het karakter weergeven.

In de tweede situatie heeft hij geen plan. Hij laat zich leiden door wat er in het hout, de klei, of ander materiaal wil ontstaan. Zoals maskermaker Ida Bagus Anom hem vertelde: “Luister naar wat het hout je te vertellen heeft”. De identiteit die dan ontstaat, is ook voor de maker zelf een verrassing. Deze maskers noemt Frans zijn ‘vrije werk’.