Brokstukken, nieuwe maskervoorstelling

Brokstukken speelt op het Vuurol festival 11 en 12 september 2021.
Osiris is een belangrijke Egyptische God. Zijn broer is jaloers op hem en via een list is het hem gelukt om Osiris in een stenen kist gevangen te nemen. Deze kist heeft hij uit de hemel gesmeten en is op aarde in vele brokstukken uiteen gevallen. De vrouw van Osiris is ten einde raad en is naar aarde gegaan om de brokstukken te verzamelen om zo haar man weer heel te maken. U kunt deze witte brokstukken tegenkomen. Laat ze niet liggen maar breng deze bij haar terug. Een muzikale fysieke maskervoorstelling geïnspireerd op de Mythe van Osiris over vasthouden en loslaten.

Spel: Chiara Bockstahler, Ida Michels, Pauline Fokkelman en Frans Krom

Muziek: Diederik van der Laag

maskeridee: Frans Krom, vervaardiging door spelersgroep

website: www.franskrom.nl