Maskers

Frans Krom maakt theatermaskers voor diverse gezelschappen en theaterproducties in het hele land. Door zijn theaterachtergrond weet hij emoties te vangen in een subtiel lijnenspel. Daarbij zoekt hij steeds naar nieuwe vormen en materialen om de voorstelling door middel van maskers te bekrachtigen. Hij laat zich inspireren door het script, de visie van de regisseur, locatie en decor, muziek en choreografie.

Tijdens het scheppingsproces geeft Frans aan elk masker een helder en treffend karakter mee. Het fascinerende van een masker is dat het karakter vastligt. Het maakt geen psychologische ontwikkeling door, ondanks alles wat er in de voorstelling gebeurt. Dit vraagt om een bijzondere benadering van de speler.

Het karakter dwingt de speler de identiteit van het masker aan te nemen. Hij moet als het ware zijn eigen identiteit opzij durven zetten om de identiteit van het masker aan te nemen. Daarmee wordt een beroep gedaan op de creativiteit en inventiviteit van de acteur.