Maskers in het theater

Maskertheater is communicatie. Het is eigenzinnig, inspirerend en verleidelijk. Maskers dóen iets met mensen. Ze prikkelen, provoceren en dagen uit. Door maskers toe te voegen aan een voorstelling, worden nieuwe lagen van bewustzijn aangeboord, zowel bij de spelers als bij het publiek. Dat maakt een voorstelling spannend en innovatief.

Maskertheater is een eigenzinnige manier om maatschappelijke situaties te belichten. Het vindt zijn wortels in de Commedia dell’arte. Deze 16e-eeuwse, Italiaanse toneelvorm was een theatrale reactie op de samenleving. Toespelingen op actuele gebeurtenissen en personen vormden de basis van het toneelspel. De archetypische maskers boden de acteurs de vrijheid alles onverbloemd weer te geven. Dit is nog steeds de kern van maskertheater.