Onderzoek maskers en temperamenten

Voor een nieuwe opdracht vind er de komende tijd een onderzoek plaats naar de vier temperamenten. In dit onderzoek wordt er materiaal verzameld om een goed beeld te krijgen wat elk temperament precies inhoud. Hierbij zijn o.a. de volgende onderwerpen van belang: Hoe verhoud een temperament zich in een ruimte, neemt of verzorgd deze de ruimte, aan welke groepen in de samenleving is dit temperament gekoppeld, etc.

Een ieder die informatie heeft over de temperament stuur svp een mail. Alles is welkom: artikelen, plaatjes, muziekjes, etc.  info@franskrom.nl