Voorstellingen

Maskertheater laat een vervreemdende en toch herkenbare realiteit zien. Dat komt omdat zowel de spelers als de regisseur zich een vrijheid kunnen veroorloven die zonder maskers niet mogelijk is. Hiermee onderscheidt het maskertheater zich van andere theatervormen. Door de uitgesproken en expressieve maskers zijn maskervoorstellingen heel intens en vol energie.

Maskervoorstellingen zijn vaak fysieke voorstellingen. De acteur moet zijn lichaam gebruiken om het masker tot leven te brengen. Ieder masker heeft een eigen choreografie, die wordt gebruikt om het karakter te leren kennen. Door beweging, houding, gebaren en stem af te stemmen op dit karakter kan het masker tot leven komen.

Het kijken naar een maskervoorstelling vraagt een andere kijkhouding van het publiek dan het beleven van een gewone toneelvoorstelling. Er wordt geen mening of visie aangeboden; het laat gewoon zien wat er is. De toeschouwer krijgt als het ware een spiegel voorgehouden, waaruit hij zelf lering mag trekken.